DE VERLOFDAG

Sinds november 2020 organiseert Collectief Verlof één Verlofdag per maand.

Die dag laten we vallen waaraan we bezig zijn en sluiten we ons op,

samen met collega's uit het brede kunstenwerkveld.
We experimenteren met teksten en stijlen, geven elkaar opdrachten, 

inspireren elkaar, improviseren, bespreken actuele thema's en fascinaties, ... 

En dat alles zonder eindproduct.

Want dit doen we om te groeien als maker en speler. 
Puur als ode aan ons vak.
Voorlopig doen we dit op kleine schaal conform de Coronamaatregelen.

Van zodra het toegelaten is, zullen we onze Verlofdagen deels openstellen naar u, ons publiek!

Want dialoog vinden we belangrijk. 

Dit alles vindt plaats in onze gloednieuwe repetitiezaal deRUIMTE te Kessel-lo.

innoveren en inspireren